Katedra Badań nad Kontaktami Językowymi

Witamy na nowej stronie Katedry Badań nad Kontaktami Językowymi UKW Witamy na nowej stronie Katedry Badań nad Kontaktami Językowymi UKW

Witamy na nowej stronie Katedry Badań nad Kontaktami Językowymi UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

Katedrę Badań nad Kontaktami Językowymi powołano 1 X 2019 r. Skupia neofilologów w stopniu co najmniej doktora, których centrum zainteresowań naukowych stanowią wzajemne wpływy językowe wschodniosłowiańsko-zachodniosłowiańskie, a także słowiańsko-niesłowiańskie, oraz studia konfrontatywne.

Pracownicy Katedry włączyli się w dziedzinę badań nad polszczyzną północnokresową, tworząc podwaliny opisu jej wariantu powojennego, a także odmiany międzywojennej. Są prekursorami studiów nad radzieckimi odmianami języków europejskich: polszczyzną radziecką i niemczyzną radziecką. Zajmują się także onomastyką (w aspekcie wpływów międzyjęzykowych i aspekcie konfrontatywnym) oraz semantyką. Interesują się również teorią przekładu oraz konfrontacją przekładową w zakresie różnych par języków nowożytnych.

kontakt

Kierownik 
prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz
Tel. 52 34 00 203
e-mail: jolantamedelska@gmail.com