Katedra Badań nad Kontaktami Językowymi

Witamy na nowej stronie Katedry Badań nad Kontaktami Językowymi UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

Katedrę Badań nad Kontaktami Językowymi powołano 1 X 2019 r. Skupia neofilologów w stopniu co najmniej doktora, których centrum zainteresowań naukowych stanowią wzajemne wpływy językowe wschodniosłowiańsko-zachodniosłowiańskie, a także słowiańsko-niesłowiańskie, oraz studia konfrontatywne.

Pracownicy Katedry włączyli się w dziedzinę badań nad polszczyzną północnokresową, tworząc podwaliny opisu jej wariantu powojennego, a także odmiany międzywojennej. Są prekursorami studiów nad radzieckimi odmianami języków europejskich: polszczyzną radziecką i niemczyzną radziecką. Zajmują się także onomastyką (w aspekcie wpływów międzyjęzykowych i aspekcie konfrontatywnym) oraz semantyką. Interesują się również teorią przekładu oraz konfrontacją przekładową w zakresie różnych par języków nowożytnych.

kontakt

Kierownik 
prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz
Tel. 52 34 00 203
e-mail: jolantamedelska@gmail.com